వార్తాపత్రికలో forkids.in గురించి ... .

11:40 AM at 11:40 AM

ఈ నాటి వార్త దినపత్రికలో చెలి విభాగంలో  ఫర్ కిడ్స్ గురించిన  వ్యాసం ప్రచురింపబడింది.

వార్త దినపత్రిక అంతర్జాల లంకె   ...... . epaper.vaartha  --     http://epaper.vaartha.com/14846/vaartha/22-10-2011-Main#p=page:n=13:z=2


  http://forkids.in/


 

forkids.in  పిల్లల  ప్రపంచం.  ఇది అవసరమైన వారికి  చేరితే, నిజంగా పిల్లలకు వారి తల్లిదండ్రులకు  ఉపయోగపడితే   దీని ఉద్దేశం నెరవేరినట్టే....,
కోరగానే వార్తా పత్రికలో  ఫర్ కిడ్స్ గురించిన వ్యాసం ప్రచురించిన వార్త  వారికి కృతజ్ఞతలు.  దీనివల్ల ఫర్ కిడ్స్ మరింతమంది  చిన్నారి పాఠకులని, చిన్నారి రచయితలని  సంపాదించుకుంటుందని ఆశ.

ఫర్ కిడ్స్ తో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు.

http://forkids.in/
10 comments:

jeevani said...

congrats

Javali said...

hey hii akka...
nice to c this...
congrats...
nice topic....
have a nice time
take care

--Javali

ramya said...

jeevani gaaru, Thankyou.
Javali Thans :)

జ్యోతిర్మయి said...

Congrats Geethika garoo.

gsk meenakshi said...

your blog is good.your children website also good.write more.

ramya said...

జ్యోతిర్మయి gaaru,
Thankyou :)

ramya said...

Dear meenakshi..,
Thakyou :)

Srinivas.P said...

Congrats Madam

Srinivas. P

kiran said...

wowww congrats geethika garu :)

ramya said...

Kiran ji Thankyou :)