శిల్పి

5:34 PM at 5:34 PM

నేను చూసిన హ్యారీపాటర్ సినిమాల గురించి .....> తెలుగురత్న లో.

నేను రాసిన కథ 'శిల్పి' ---> ప్రాణహిత వెబ్ పత్రిక లో

ఈ మధ్య బ్లాగు తెరవటమే కుదరలేదు, ఇంకో మూడునెలలదాకా ఇంతే బిజీ...!
ఇంకో రెండు రోజులైతే సంవత్సరం మారిపోతుంది ఈ యేడాది రాసినవి బ్లాగులో ఇప్పుడే ఎట్టెస్తే ఓ పనైపోతుంది :)

బ్లాగు మిత్రులందరికీ Happy & Prosperous New Year 2009
4 comments:

Shiva Bandaru said...

రమ్య గారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు . మీ కొత్త పోస్టుల కోసం ఎదురుచూస్తూ...

విహారి(KBL) said...

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు రమ్యగారు.

విహారి(KBL) said...

రమ్యగారు మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

chandramouli said...

By the way... " Happy Sankranthi "