ఓ మొగుడి వ్యధ

12:45 AM at 12:45 AM

జిడ్డు మొహం, మడ్డిమెదడుది దీని బుర్రలో అసలు మెదడుందా! ఎంత తిట్టినా మిడిగుడ్లేసుకుని అట్లా చూస్తూంటది, దీని కసలు ఫీలింగ్స్ ఉండవా!
“ఓయ్ కాఫీ ఇక్కడపెట్టిపోతే..! నాకేవన్నా మంత్రవిధ్యలు వచ్చనుకున్నావా? చెప్పడానికి నీ నాలిక అరిగిపోతుందనా! చూడు నా కాలు తగిలి పడిపోయింది, వచ్చి తుడిచి తగలడు.”
ఆ చూపుకర్ధం ఏమిటో! టీ పాయ్ మీద కాళ్ళెందుకు పెట్టావనేమో! అసలు టీపాయ్ ఉన్నదే కాళ్ళు పెట్టుకోటానికి, దీనికేంతెలుసు గనక ఇది తెలియడానికి!
చీ! తడిబట్టేసి అచ్చం పనిమనిషి లాగే తుడిచేస్తుంది. కాస్త నాజూకుగా తుడవచ్చుగా! మోటు మనిషి.. నా ఖర్మ కొద్దీ దొరికింది.
సినిమాల్లో ఎంత అందంగా చేస్తారు! పనులన్నీ చేసినా జుత్తు చదరకుండా, చీర నలగకుండా, తలనిండా పూలతో నవనవలాడుతూ...!
ఇది పనులు చేస్తుంటే చూసే వాళ్ళు పనిమనిషే అనుకుంటారు తప్పించి ఇంటి ఇల్లాలంటే నమ్ముతారా!

ఆ మోహన్‌ గాడి పెళ్ళాం ఎప్పుడు చూసినా ఇస్త్రీ చీర నలగ కుండా కనిపిస్తుంది, వాడి అదృష్టం ఏం చేస్తాం!
ఆ మధూ..! వాడి పెళ్ళామైతే నెల తిరిగేసరికల్లా పదివేలు సంపాదించి వాడి చేతిలో పోస్తుంది. ఇదో దరిద్రగొట్టుది, దీనిపై ఖర్చే గాని దమ్మిడీ రాబడి లేదు.
హు… ఇప్పుడెన్ననుకుని ఏం లాభం! ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళు మాట వినరనే గదా, చిన్న పిల్లైతే బుద్దిగా, ఒద్దికగా కాపరం చేసుకుంటుందని వెతికి, వెతికి దీన్ని చేసుకుంది. పెళ్ళి నాటికి డెబ్బై శాతం మార్కులతో ఇంటర్ పూర్తిచేసింది, మీకు ఇష్టమైతే చదివించండీ అన్నారు, చదివిస్తే ఉద్యోగం చేసేదే! కాని తనదేమో మరీ బీకాం తర్డు క్లాసు చదువు, చూస్తూ చూస్తూ దీన్ని బియ్యెస్సీ ఎలా చదివించగలం! ఐనా పెళ్ళాం సంపాదన తినే అదృష్టం అందరికీ ఉండొద్దూ!

దీని ముక్కేంటీ ఈ పక్కనుండి చూస్తుంటే నడ్డి ముక్కులాగుంది! పెళ్ళి చూపులనాడు అంత గమనించనేలేదు!
ఆ బల్బు వెలుతుర్లో కూర్చోబెట్టి చూపించారు, పచ్చటి పసిమి చాయ లాంటి రంగు అని మోసపోయా! ఆ.. ఏం రంగులే ఇదంతా మధ్యలోనే తిండివల్ల వచ్చిన రంగే, లేకపోతే ఇద్దరు పిల్లలూ అంత నల్లగా ఎందుకు పుడతారు! నేను నలుపే ఒప్పుకుంటా, నా పిల్లలైనా తెల్లగా ఉండాలనే గా దీనిరంగుచూసి చేసుకుంది.
ఇద్దర్ని కని గేదె లా తయారైయ్యింది! నాకు బయట సవాలక్షపనులు.. బలం కోసం నేను తినడం ఎలాగూ తప్పదు, పొట్ట ఇలా పెరగాల్సిందే, ఏం చేయలేం. ఐనా మగ వాడికి పొట్ట ఉంటేనే ఇంట్లో లక్ష్మి తాండవిస్తుందంటారు. ఆడది దీనికేం రోగం! కాస్త తిండి తగ్గించి సన్నబడచ్చుగా.

ప్చ్.. మొన్నటికి మొన్న.. రమణ మామ కొడుకు పెళ్ళికి దీన్నేసుకు వెళితే ఎంత అవమానంగా అనిపించిందనీ! ఆ శేఖర్ గాడిదీ తమది ఓ రెండ్రోజుల తేడాతో ఒకేసారి కదూ పెళ్ళైంది. వాడు, వాడి పెళ్ళాం కొత్తగా పెళ్ళైన జంటలా వచ్చారు అక్కడికి. వాడి పెళ్ళాం ఆ కారులోంచి దిగడమే ఎంత స్టైల్ గా దిగిందని! జుట్టు విరబోసుకుని ఎంత అందంగా తయారై వచ్చింది!
ఇదీ ఉంది కోతిలా నా వెనుక స్కూటర్ పై కూర్చుని గాలికి చిందరవందరైన జుట్టుతో, జడేసుకుని పల్లెటూరి గబ్బిలం లాగ!
ఆ పెళ్ళి లో మెరుపు తీగల్లా తిరుగుతూవున్న వాళ్ళని చూస్తూంటే ఈ బండది ఎంత రోత గా అనిపించిందో. ఖర్మ కాలి దీన్ని చేసుకున్నా.

చూస్తుంటే ఇది రోజు రోజు కీ పొట్టిగా ఐపోతున్నట్లు నాకు డౌట్! పెళ్ళి చూపులనాడు బానే కనిపించింది ఆ హైమని చేసుకోవాల్సిందా! ప్చ్ నేనే తిప్పి తిప్పి కొడితే ఐదున్నరకి రెండంగులాలు తక్కువే ఉన్నా, హైమ నాకంటే పొడవనే కదా ఆ సంబంధం వదులుకుంది. మామయ్య కూతుర్నైనా చేసుకోసుకునుండాల్సింది. అది నల్లగా ఉందని వద్దన్నా...., మొన్నటి పెళ్ళి కి తన భర్త తో కలిసి వచ్చింది, ఎంతబావుందని!
ఐనా దీని బాబు ఇచ్చే కట్నం మామయ్య ఇస్తానన్న దానికన్నా ఓ యాభై వేలు ఎక్కువని, అనవసరంగా తొందరపడి దీన్ని చేసేసుకున్నా! ఆ డబ్బ కాస్తా చెల్లి పెళ్ళికి చేసిన బాకీలకీ, వేరే పాత అప్పులు తీర్చడానికీ అప్పుడే ఖర్చైపోయింది.

పెద్దక్క మొదట చెప్పిన సంబంధం బాగుండే, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు, పైగా చిన్న పిల్ల.. ! ఆ… ఏం చిన్నపిల్లలే చిన్న పిల్ల మాటలా అది మాట్లాడింది!! జుట్టంతా గీకేసిన మరిగుజ్జు గొరిల్లా లాగా ఉన్నాడు నేను చేసుకోను అంది అందరిముందూ!! తనకేం తక్కువ? కాస్త మూతి ఎత్తుగా ఉన్నందుకే గొరిల్లా లా కనిపించానా దానికి!! తననొద్దనన్నందుకు దానికి తగిన శాస్తి జరిగింది, అందరికీ ఒంకలు పెడుతూ పెళ్ళీ పెటాకులు లేక ఇంకేం చేయాలో తోచక చదివీ, చదివీ ఇప్పుడేదో ఉద్యోగం చేస్తుందట. పెద్ద హోదా అని చెప్పుకు మురుస్తున్నారు గాని అదే నన్ను చేసుకునుంటే ఇప్పటికి ఇద్దరు పిల్లల్ని కని గౌరవంగా ఇంటిపట్టున హాయిగా ఉండేది. బైటకెళ్ళి అడ్డమైన చాకిరీ చేసే బాధ తప్పేది.
ఇప్పుడు చూడు ఆ అదృష్టం దీనికి పట్టింది.

అబ్బ ఎంత పొగరు! దీనికి? గుడ్డ తెచ్చి మొహాన కొట్టి పోయింది. జలుబు చేస్తే చీమిడి రాదేమిటీ? ఏదో లేవలేక ఇక్కడే చీది పడేసా, తరువాత ఎలాగూ తుడుస్తుంది కదా అని! దీనికే ఇదొక్కతే ప్రపంచంలో పరిశుభ్ర్తత పాటించే దానిలా!
నేను పెట్టే తిండి ఎక్కువై కొవ్వెక్కింది దీనికి.
ఆడపడుచు కట్నం దగ్గర పేచీ పడి ఒదులుకున్నాడు గాని ఆ సిక్రింద్రాబాద్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఉమ ఐతే సిటీ పిల్ల అన్నివిధాలా బాగుండేది. ఈ పల్లెటూరి ముచ్చుమొహం దానికి ఓకల్చరూ లేదు పాడు లేదు. ఏదో ఆస్థివుంది ఒక్కతే పిల్ల అని ఆశపడి ఈ శని గ్రహాన్ని తెచ్చుకున్నా. పోనీ ఏమైనా పెట్టుపోతలు పెడుతున్నారా అంటే అదీ లేదు చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు. ఆ పెళ్ళి నాడు ఇచ్చిందే!
ఏదడిగినా ఆ పొలం మాతరువాత మీకే కదండీ అంటారు దొంగ పీనుగులు వీళ్ళు ఎప్పుడు చావాలీ? ఏడాది కి ముష్టి మూడు జతల బట్టలు పెట్టి ఏదో పీతాంబాలు ఇచ్చినట్టు పోజులు! మహా ఐతే సంవత్సరానికి ఓ రెండు బస్తాల బియ్యం, ఇంటికి కావలసిన సరుకులూ అవీ పంపిస్తున్నారు, దానికే తెగ నీలిగి పోతున్నారు. అసలు ముందుముందు నాకు రావల్సిన పొలం లోని పండే పంటే కదా అదంతా, నా పంట నాకు పంపటం కూడా గొప్పేనా!

ఇంకేం మిగిలింది దీనికి! పెళ్ళిచూపులకి ముందు అక్క దీన్ని చూసొచ్చి అమ్మాయిది తాచుపాము లాంటి జడరా అని తెగ చెప్పింది. ఏం తాచుపాము! ఇప్పుడది వానపామైపోయింది. తనంటే ఆఫీసుకెళతాడు, ఎండలో బైట తిరుగుతాడు కనక తనకు బట్టతలైంది. అదీగాక మగవాడికి బట్టతల సిరిని తెస్తుంది అంటారు. ఆడదాని అందం దాని జట్టులోనే కదా ఉండేది. ఆ మాత్రం మెయింటేయిన్‌ చేసి చావద్దూ వెదవ పీనుగ!
హా.. హైనా ఇప్పుడెన్ని అనుకుని ఏం లాభం! నా తలరాత ఇలా ఏడిచింది.
ఏదో నాది విశాల హృదయం కనక ఇంకా దీన్ని ఏలుకుంటున్నా! ఈ జన్మ కి దీంతో అడ్జెస్ట్ అవ్వాల్సిందే తప్పదు.**************

30 comments:

Madhu said...

mmmhhhhhh......
ఏం రాయాలో తెలియట్లేదండీ. :(

ప్రపుల్ల చంద్ర said...

తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు.....
బాగా వ్రాసారు.

లక్ష్మి said...

అయ్యబాబోయ్ కుమ్మేసారండీ. గుడ్ పోస్ట్

వేణూశ్రీకాంత్ said...

చాలా బాగుందండీ

వర్మ said...

ఎంత బాగా రాసారండి. Very interesting...

Anonymous said...

వీడికంటే వెధవ ప్రపంచంలో ఇంకొడుండడు.అనిపించేలా వాడిచేతే వాడి అవలక్షణాలన్ని చెప్పించారు బహు బాగు.

జ్యోతి said...

పాపం మగమహారాజు , చెప్పకనే తన అవలక్షణాలన్నీ చెప్పి తిట్టించుకుంటున్నాడూ..అమాయకుడే...

Ramani Rao said...

ష్! రమ్య గారు! ఇవన్ని ఆ మొగుడి వ్యధా?? లేక పైకి బార్యనే తిడుతున్నాడా?? అధరగొట్టేసారండి. ఓ వేలు ఎదుటి వారి తప్పులు చూపిస్తుంటే మిగతా మూడు మన తప్పుల్ని చూపిస్తాయని ఎవరో అనగా విన్నాను. బాగా రాసారు.

Kathi Mahesh Kumar said...

ఈ కోణం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. అభినందనలు.

ramya said...

Madhuగారు, ప్రపుల్ల చంద్రగారు, laxmiగారు,వేణూశ్రీకాంత్ గారు, వర్మగారు దన్యవాదాలు.
లలిత గారు, ఆ మొగుడు తనవి అవలక్షణాలని మాత్రం అనుకోడు:)

ramya said...

జ్యోతిగారు, నిజం చాలా (అ)మాయకుడు స్వగతం లో కూడా తను లక్షణమైన వాడిననే నమ్ముతున్నాడు చూడండి.
రమణి గారు, వ్యధే,(అతని మనసులోనే అనుకుంటున్నాడులెండి)
పాపం ఆ మొగుడికెంత అన్యాయం జరిగి పోయిందో!
మహేష్ గారు థాంక్యు.

పెదరాయ్డు said...

superb...!

కొత్త పాళీ said...

Wow .. very powerful.

వికటకవి said...

అయ్యబాబోయ్, ఇంత కసిగా వాయించారేమిటండీ?

Anonymous said...

నమస్కారం..
నేను ఒక పోస్ట్ రాసాను..
ప్లీజ్ ఒకసారి నా పోస్ట్ చదివి వీలుంటే మీకు నచ్చితే spread it..ప్లీజ్
ధన్యవాదాలు..
లింక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
http://prakamyam.blogspot.com/2008/10/blog-post.html

ramya said...

పెదరాయ్డు గారు,కొత్తపాళీగారు ధన్యవాదాలు.

వికటకవి గారు ఈ మొగుడు గారైతే పెళ్ళి చేసుకోవటానికి అమ్మాయికోసం ఎలాంటి ప్రకటన ఇచ్చుంటాడో ఊహించండి:)

భాస్కరవఝుల శ్రవణ్ కుమార్ శర్మ గారు తప్పకుండానండి.

సిరిసిరిమువ్వ said...

బాగుంది.

ramya said...

థాంక్యు సిరి సిరి మువ్వగారు.

విహారి(KBL) said...

మీకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు

విహారి(KBL) said...

మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

నిషిగంధ said...

రమ్య గారూ, లేటు గా చదువుతున్నా!! ఈ స్వగతం (కధ) చాలా బావుందండీ.. మహేష్ గారన్నట్లు ఇదో కొత్త కోణం! మీ 'నవ్వుతున్న ఏడుపు' తర్వాత అంతగా కదిలించింది ఇది!!

ఆనంద ధార said...

fututకేకండీ బాబు.. మీ వర్ణన ...చాల బాగా రాసారు.. నిజ జీవితాలలో కూడా ఇలాగే జరుగుతాయంటారా ...ఏది ఏమైనా తిట్లతో కామెడి నీ బాగా పండించారు..

సుజాత వేల్పూరి said...

అదీ సంగతి, నేను దసరా వెకేషన్ కెళ్ళడం చూసి రాశారు ఈ పోస్టు! అందుకే చదవలేదు. ఇపుడు ఆనంద ధర గారి కామెంట్ కూడలి లో చూసి ఇలా వచ్చ్చానా....ఇక్కడ చూస్తే సూపర్ పోస్టు! రమ్యా, చంపేసి, చింపేసారండి బాబూ! మెత్తని చెప్పుతో వంద దెబ్బలు కొట్టినట్టుంది ఆ మొగుడిని

teresa said...

ఇప్పుడే చూశాను. ఛాలా బాగా రాశారండీ :)

చైతన్య.ఎస్ said...

ఇప్పుడే చుశాను బాగుంది.

రాధిక said...

రమ్య గారూ బాగా వాయించి వదిలారు మొగుడు పాత్రని.రామోజీగారి సుపుత్రుడు సుమన్ లా తన బాధని వెళ్ళగక్కుతున్నాననుకుని తన వెధవాయితనన్ని చెప్పుకున్నాడు.కీపిటప్.అన్నట్టు మీరు కధలు పత్రికలకి పంపిచొచ్చుకదా.

ramya said...

@నిషిగంధ పరవాలేదండి మొత్తానికి చదివారు అది చాలు:)
@ఆనందధార థాంక్యు. మీ బ్లాగు చూసానండీ పాటలు చాలా బావున్నాయి, వాటిని పాడి వినిపిస్తే వినాలని ఉందండి.
@సుజాత మీకంటపడింది ఆనంద గారి ద్వార కాబట్టి మీకు ఒక థాంక్స్ ఐతే వారికి రెండు:)
@teresa మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.
@చైతన్య మీకు దన్యవాదాలు.
@రాధిక గారు బహుకాలదర్శనం:)
అది నిజమేనండి, సుమన్‌ చేసిన దానివల్ల మీరు చెప్పినట్టు అతని వెర్రితనం,ఆ పత్రికవాళ్ళ అతి బయటపెట్టుకున్నారు తప్పించి జరిగిందేమీలేదు పైగా రామోజీ కి అందరి సానుభూతి లభించింది.

భరత్ said...

చాల ఆవేశంతో వ్రాసి నట్లు ఉన్నారు. బాగుంది.

Vinay Chakravarthi.Gogineni said...

koncham gaadu chaala avesham to raasinatlunnaru.......edo haasyam kada ani saripettukunnanu.......

mch...

Anonymous said...

nice....baagundhi