గూడు

2:16 PM at 2:16 PM
ఈ రోజు ఉదయాన్నే మల్లె తీగ ఆకులపై నేను దీన్ని చూసాను.


ఏదో పురుగు చిన్న చిన్న పుల్లల్ని గుండ్రంగా అతికించి గూడుగా చేసుకుంది. ఆకుకి వేలాడుతూ కనిపించింది.


అంతచిన్న పురుగు తన కన్నాపెద్ద సైజు పుల్లల్ని తెచ్చి అలా గాలిలో ఆకుకి వేలాడ దీయటం నాకు చాలా ఆశ్చర్యమనిపించింది. వెంటనే క్లిక్ మనిపించాను.

2 comments:

Anonymous said...

hi ramya garu namaskaram, mee nivedana blog choosanu. meeru prati vishyani chala sensitive ga chepparu, chadvutunte edo teliyani feeling kalugutundi blog chala bagundi
bye madam

Friends Meeting Room said...

hi ramya garu namaskaram
mee blog nivedana choosanu chala bagundi, meeru prathi vishayani chala sensitive ga present chesaru chala bagundi
bye mada